#

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

ณ หอประชุมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

เปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ปวส.2 และปวส.

ระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ระบบบริหารศธ.02 ออนไลน์

ระบบ RMS Swicec สำหรับนักเรียน

ระบบบริหารศูนย์กำลังคน VCOP

  • ศูนย์กำลังคน VCOP
  • >> ค้นหาที่ฝึกงาน หรือ สถานที่ทำงาน
  • >> ค้นหางานแบบชั่วคราว หรือแบบประจำ

จ้างงานเด็กจบใหม่.com