#

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เอกสารประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน คลิกด้านล่าง
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดินได้จัดโครงการทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2565

ตั้งเเต่เวลา 08.00-12.00 น. เเละดำเนินกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา Big Cleaning Day ตั้งเเต่เวลา 13.00-16.00 น. ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงมีการสลับตารางเรียน ตารางสอน

ติดตามกิจกรรมภายในวิทยาลัยตามลิงค์ด้านล่าง

รูปภาพกิจกรรม รูปภาพโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ปรัชญา "รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนาอาชีพ" เอกลักษณ์ "นายฮ้อยทมิฬ"อัตลักษณ์ “มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง”

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 เนื้อที่ 50-0-48.75 ไร่ (ตามเอกสาร สน.215 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ที่ กค.0407/199 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2535 ) มีขนาดกว้าง 216 เมตร ยาว 373 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 784 หมู่ 11 ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

#

ระบบแจ้งเตือนความเสียหาย

ระบบแจ้งเตือน จุดที่เสียหาย ชำรุด หรือจุดอาจเกิดอันตราย ภายในวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนิการปรุบปรุง ซ่อมแซม แก้ไข อย่างรวดเร็ว

#
#

ใบรับรอง สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19

Thai stop covid โดย กรมอนามัย รับรองวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ครูพร้อม.com

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจากการตรวจสอบเว็บไซต์ครูพร้อมนั้น ด้านในจะประกอบไปด้วย 6 ฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งาน

#
#

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิทยากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขบรรยายในครั้งนี้ ณ หอประชุมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับเหรียญทอง การเเข่งขันทักษาะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ งานประชุมวิชาการองค์การณ์นักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

#
#

ทีมนายฮ้อยทมิฬ

ขอแสดงความยินดีกับทีมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แชมป์รถประหยัดน้ำมันซึ่งทำสถิติสูงสุดได้ถึง2,242.6500กมต่อลิตรในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่23 ปี2563

โครงการอาสาจราจร

พ.ต.อ.เฉลิมพร วรทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสว่างเเดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาด้านจราจร เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษา “YOURS NETWORK” อย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

#

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

ณ เวลานี้ เรายังตกอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ โควิด- 19 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่คนทั้งโลกยังไม่เคยพบเจอมาก่อน เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสชนิดนี้ เราควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับมือกับการระบาด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ช่วงระยะเวลาของการระบาดนั้นน่าจะกินเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง และเราก็จะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางไวรัสนี้อีกต่อไป

#
#

ระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบ อวท.

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทสังคมโลกและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนา คนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาฯ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องโดยเน้น ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย และสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานคัดกรองและส่งต่อแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาโรคโควิด 19 เป็นต้น

#

ข่าวสารภายในสถานศึกษา

SWTC Channel

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

View Course

บทที่ 4 ทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหนี่ยวนำและชนิดความจุ

View Course

การนำเสนอการประยุกต์ใช้งานบอร์ด Kidbrigt ห้อง ชอ.2/4

View Course

R To The Future รู้ลึกรู้จริง กับ ผอ วรรณภา พ่วงกุล ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2562

View Course

ข่าวสารจากศูนย์บ่มเพาะ ชมสัมภาษณ์ R To The Future

View Course

สมทสกลนคร พาชมศูนย์บ่มเพาะอาชีวะศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

View Course