แผนกวิชาโยธา

บุคลากร
แผนกวิชาโยธา


 


นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโยธา

 


นายสิทธิศักดิ์ เงินกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา

 

 


นางสาววรัญญา แก้วตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

 

 


นายวัฒนา แสนทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

 


นางพันธิวา วิภาวิน   
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา


นายพีระภัทร สุเมผา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

 
     
     

พิมพ์