แผนกวิชาโยธา

บุคลากร
แผนกวิชาโยธา


 


นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโยธา

 


นายสิทธิศักดิ์ เงินกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา

 

 


นางสาววรัญญา แก้วตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

 

 


นายวัฒนา แสนทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

 


นางพันธิวา วิภาวิน   
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา


นายพีระภัทร สุเมผา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา


นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสร้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา
     
     

พิมพ์