กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบื้ลคอนโทรลเลอร์และราคากลาง
  2. ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)และอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย(Router)
  3. คุณลักษณะเครื่องพิมพ์ All in one และเครื่องพิมพ์
  4. ร่างประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะคุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ สมาร์ท ทีวี
  5. ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง)
  6. ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  7. ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ภารกิจฝึกอบรม
  8. ขออนุญาตประกาศเชิญชวนร่างประชาพิจารณ์รายละเอียด คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
  9. ขออนุญาตประกาศเชิญชวนร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เตาอบ 2 ถาด 2 ระบบ
  10. ประกาศเชิญชวนร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปั้มลม ขนาด 65 ลิตร และตู้เก็บเครื่องมือ 5 ชั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr