กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ การซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 ชนิด

ครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 ชนิด

1.ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ประกวดราคาฯ การซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 ชนิด

2.คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLCฯ

3.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ การซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 ชนิด

Share

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr