กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ลงนามถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2558
  2. โครงการรำลึกสุนทรภู่ 29 กรกฏาคม 2558
  3. โครงการประชุมชี้แจงการเรียนการสอนระบบทวิภาคีฯ
  4. โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ วก.สว่างแดนดิน
  6. ประเมินภายในโดยต้นสังกัด ปี57
  7. พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
  8. ศูนย์บ่มเพาะนายฮ้อยทมิฬ
  9. ระบบ edltv
  10. ดูผลการเรียน

Page 1 of 9

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

boss2558
นายมงคล เจตินัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module J25