กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประเมินภายในโดยต้นสังกัด ปี57
  2. พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
  3. ศูนย์บ่มเพาะนายฮ้อยทมิฬ
  4. ระบบ edltv
  5. ดูผลการเรียน
  6. กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศคุณธรรมนำวิชาชีพ 58
  7. ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา ปี2558
  8. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ปี2558
  9. รณรงค์การขับขี่ปลอยภัยในช่วงปีใหม่
  10. รางวัลระดับภาค ในการแข่งขันทักษะ

Page 1 of 8

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายการุณย์  นาควิชานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module J25