กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เชิญร่วมประกวศสิ่งประดิษฐ์
  2. Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน 59
  3. โครงการสืบสารวัฒนธรรมไทย"รดน้ำดำหัว" ปี 59
  4. งานกีฬาอาชีวสัมพันธ์ มีนาคม 2559
  5. ประกวดโครงการประจำปีการศึกษา 2/2558
  6. เตรียมความพร้อมการสอบ V-NET 59
  7. ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  8. การประเมินงานลูกเสือ ระดับภาค
  9. การแข่งขันกีฬาภายใน นายฮ้อยทมิฬเกมส์ครั้งที่ 21
  10. ผู้บริหารร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระสังฆราชฯ

Page 1 of 13

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประไพศรี วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้บริหารสถานศึกษา

boss2558
นายมงคล เจตินัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

FacebookLogo

youtubelogo

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module