กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
  2. เอกสาร เผยแพร่บทคัดย่อ นางวรรณภา พ่วงกุล
  3. 0209256301
  4. bannercovid19
  5. คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  6. 2306256302
  7. 2306256301
  8. กำหนดวันลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียน นักศึกษา
  9. เเบบสอบถามสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ด้านความพร้อมของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  10. รับมอบตัวระบบออนไลน์

Page 1 of 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr