กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ศูนย์ Fix it center 57

10421330 639771959440659 1685943333030823072 n

ศูนย์ Fix it center 57 เร็วๆนี้ใกล้บ้านท่าน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และอื่นๆมากมาย ติดต่อสอบถาม ตามศูนย์ดังนี้ อบต.พนสูง อบตตาลโกน อบต.ตาลเนิ้ง เขตอำเภอสว่างแดนดิน อบต.ท่าศิลา อำเภอส่องดาว อบต.โกศิลา อ.เจริญศิลป์ เปิดบริการตั้งแต่ 1- ก.ค 57 - 10 ส.ค 57

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
  2. เยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
  3. ประชุมประจำปี 2557 สมาคมครูผู้ปกครอง
  4. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย
  5. สอบประมูลร้านค้าในโรงอาหาร
  6. โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 11-17 เม.ย 57
  7. ระบบแสดงผลการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
  8. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2556
  9. ประกาศรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2557
  10. กิจกรรมเนื่องในวันครู

Page 1 of 5

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายการุณย์  นาควิชานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module J25