กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ศูนย์ Fix it center 57

10421330 639771959440659 1685943333030823072 n

ศูนย์ Fix it center 57 เร็วๆนี้ใกล้บ้านท่าน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และอื่นๆมากมาย ติดต่อสอบถาม ตามศูนย์ดังนี้ อบต.พนสูง อบตตาลโกน อบต.ตาลเนิ้ง เขตอำเภอสว่างแดนดิน อบต.ท่าศิลา อำเภอส่องดาว อบต.โกศิลา อ.เจริญศิลป์ เปิดบริการตั้งแต่ 1- ก.ค 57 - 10 ส.ค 57

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย
  2. สอบประมูลร้านค้าในโรงอาหาร
  3. โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 11-17 เม.ย 57
  4. ระบบแสดงผลการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
  5. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2556
  6. ประกาศรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2557
  7. กิจกรรมเนื่องในวันครู
  8. กีฬานายฮ้อยทมิฬเกมส์ ครั้งที่ 19
  9. การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพฯ
  10. โครงการทำความจิตอาสาสู้สากล

Page 1 of 5

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายการุณย์  นาควิชานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module J25