กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รางวัลระดับภาค ในการแข่งขันทักษะ
  2. ร่วมลงนานถวายพระพรออนไลน์
  3. ประเมินศูนย์บงเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร
  4. นักเรียน นักศึกษา สอบสัมภาษณ์
  5. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ภูพานราชนิเวศน์ คัพ ครั้งที่ 33
  6. ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ 57
  7. ศูนย์ Fix it center 57
  8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
  9. เยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
  10. ประชุมประจำปี 2557 สมาคมครูผู้ปกครอง

Page 1 of 7

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายการุณย์  นาควิชานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module J25