• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
92 29 มิ.ย. 2556 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ PMS2007
91 29 มิ.ย. 2556 ประกาศ คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา slb200 ด่วน
89 21 มิ.ย. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านเทคนิคและประเมินนักกีฬา ด่วนที่สุด
88 82/2556 21 มิ.ย. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา ด่วนมาก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ครูที่ปรึกษา
87 พิเศษ 17 มิ.ย. 2556 หนังสือราชการภายใน ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2556 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
86 10 14 มิ.ย. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2556 ด่วน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ทุกคน
85 ฝบ 10/2556 14 มิ.ย. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2556 ด่วน งานบริหารฯ บุคลากรทุกคน
84 171/2556 29 พ.ค. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
83 176/2556 29 พ.ค. 2556 คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการ งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
80 464/2556 12 มี.ค. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
78 พิเศษ 12 มี.ค. 2556 ประกาศ การเข้าใช้งานระบบ webonlineintra ด่วน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี
77 077/2556 21 ก.พ. 2556 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อศจ.สกลนคร ครั้งที่ 8 งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
73 พิเศษ 7 ก.พ. 2556 ประกาศ ทดสอบ ด่วน
72 030/2556 6 ก.พ. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวสัมพันธ์ ปี56 ผู้ดูแลระบบ บุคลากรทุนท่าน
71 432/2555 6 ก.พ. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันลอยกระทง ปี55 ด่วน ผู้ดูแลระบบ บุคลากรทุนท่าน
67 166 31 ม.ค. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
66 พิเศษ 31 ม.ค. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ด่วน งานบริหาร บุคลากรทุกท่าน
64 พิเศษ 24 ต.ค. 2555 ประกาศ สัญญาณ WIFI SIC ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
63 398/2555 19 ต.ค. 2555 คำสั่ง คำสั่งสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปออร์เซ็นต์ ด่วน งานกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง
59 410/2555 19 ต.ค. 2555 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2555 ด่วนมาก งานกิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน