• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
224 154 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.โคกศิลา ภารกิจบริการซ่อม (Repair)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
223 155 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.โคกศิลา ภารกิจบริการสร้าง (Build)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
222 153 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.คำสะอาด ภารกิจบริการซ่อม (Top Up)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
221 152 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.คำสะอาด ภารกิจบริการสร้าง (Build)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
220 151 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.คำสะอาด ภารกิจบริการซ่อม (Repair)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
219 179 29 มี.ค. 2561 คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
214 ศธ 0602/ว084 29 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สอศ. กับ กรมการปกครอง งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
213 171 27 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์ ตรวจข้อสอบและรายงานผลการประเมินบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารในโรงอาหาร งานสวัสดิการและพยาบาล ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
211 23 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรด้วยกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
209 ศธ 0601/2114 22 มี.ค. 2561 ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
208 ศธ 0601/2149 22 มี.ค. 2561 รายงานความเสียหายของอาคารอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร
207 ศธ 0602/2184 22 มี.ค. 2561 การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
206 ศธ 0601/2115 22 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
204 ศธ 0604/110 19 มี.ค. 2561 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนฯ งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร
203 ศธ 0601/978 19 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
202 ศธ0601/1105 19 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
201 ศธ 0601/963 19 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยฯ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
200 ศธ 0601/1845 14 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก แนงทางปฏิบัติในการส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย ด่วน วิทยาลัยฯ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
199 475 14 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายใน รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาลัยฯ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
198 442 14 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของคณะครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน