• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
406 ที่ ศธ 0611/3110 30 เม.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก แจ้งมติมหาเถรสมาคม งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา
380 ศธ 0601/3098 26 เม.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
368 ศธ 0605/570 26 เม.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูอาชีวศึกษาของสำนักพัฒนาฯ งานบริหารงานทั่วไป รองผู้อำนวยการ
309 ปช0025/ว0015 17 เม.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
299 001 11 เม.ย. 2561 ประกาศ ให้ข้าราชการหยุดพักผ่อน งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
298 212 11 เม.ย. 2561 คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
296 สค1/2561 11 เม.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครสมาชิกกรณ๊พิเศษ งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา
254 ที่ ศธ 0605/469 10 เม.ย. 2561 ขอเชิญส่งครูและบคุลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการใช้สื่อเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา ด่วน งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
250 200/2561 9 เม.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
249 1469/2560 5 เม.ย. 2561 บันทึกข้อความ รายงานการประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
247 ฝว.002/2561 5 เม.ย. 2561 บันทึกข้อความ รายงานการประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
237 ศธ 0221 3 เม.ย. 2561 คำสั่ง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของ สอศ. งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
236 197 3 เม.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
234 10 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โซนสว่างแดนดิน (สีแดง) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
230 189 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
229 160 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ(Fix It Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
228 159 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.โคกสี ภารกิจบริการสร้าง (Build)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
227 158 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.โคกสี ภารกิจบริการพัฒนา (Top Up)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
226 157 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.โคกสี ภารกิจบริการซ่อม (Repair)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
225 156 30 มี.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix It Center (ศูนย์ อบต.โคกศิลา ภารกิจบริการซ่อม (Top Up)) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน