• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
179 1470/2560 20 พ.ย. 2560 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3/2560 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
178 528 18 พ.ค. 2560 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ด่วน วก.สว่างแดนดิน บุคลากรทุกท่าน
174 1826 3 พ.ย. 2559 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3/2559 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
173 พิเศษ/2559 1 ก.ค. 2559 บันทึกข้อความ รายงานการประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2559 ด่วนที่สุด งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
172 194/2559 6 มิ.ย. 2559 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู 2559 งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
171 167/2559 19 พ.ค. 2559 คำสั่ง คำสั่งที่ 167/2559 เวรประจำหน้าประตูวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 1/2559 ด่วนที่สุด งานกิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
170 พิเศษ/2559 17 พ.ค. 2559 บันทึกข้อความ เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ด่วนมาก งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
169 077/2559 29 ก.พ. 2559 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาฯ2559 งานกิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
168 พิเศษ/2558 25 ก.พ. 2559 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด งานบริหารฯ ทุกท่าน
167 051/2559 15 ก.พ. 2559 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วน ฝ่ายวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
163 004/2559 11 ก.พ. 2559 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ(ติว) V-NET 59 ด่วนที่สุด งานศูนย์ข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
159 432/2558 19 ต.ค. 2558 คำสั่ง คำสั่งกีฬาสีภายใน นายฮ้อยทมิฬ ครั้งที่ 21 ปี 2558 ด่วน
151 183/2558 22 พ.ค. 2558 คำสั่ง คำสั่งกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับ อศจ.สกลนคร ปี 2558 ด่วนมาก งานศูนย์ข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
150 525 18 พ.ค. 2558 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
149 พิเศษ/2558 19 มี.ค. 2558 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ด่วน งานบริหารงานทั่้วไป บุคลากรทุกคน
148 พิเศษ/2558 19 มี.ค. 2558 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ด่วน งานบริหารงานทั่้วไป บุคลากรทุกคน
147 048/2558 11 ก.พ. 2558 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมฯ ด่วน งานศูนย์ข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
146 580/2557 25 พ.ย. 2557 คำสั่งกีฬาสีภายใน นายฮ้อยทมิฬ ครั้งที่ 20 ปี 2557 งานกิจกรรม ทุกท่านท่ี่เกี่ยวข้อง
145 พิเศษ/2557 4 พ.ย. 2557 รายงานการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
142 528 14 พ.ค. 2557 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน