• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1003 กศ.035/2561 20 มิ.ย. 2561 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคนิคและประเมินมาตรฐานกีฬา ดำเนินการฝึกซ้อมและนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 2561 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรตามคำสั่ง
930 ศธ 0605/910 15 มิ.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน งานบริหารงานทั่วไป ครูสายการสอน
895 307/2561 12 มิ.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ google for Education งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
894 1181/2561 12 มิ.ย. 2561 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดการและการแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
892 322/2561 12 มิ.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
889 ฝว 127/2561 12 มิ.ย. 2561 บันทึกข้อความ รายงานการส่งสื่อการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
874 318/2561 8 มิ.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
848 1203/2561 7 มิ.ย. 2561 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์เช็คเวลาเรียนหรือมอบหมายงานให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ "หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา" งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนก ครูประจำรายวิชา
781 1120/2561 31 พ.ค. 2561 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเสนอแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เวลาเรียนให้นักเรียน นักศึกษาทำการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนก ครูประจำรายวิชาทุกท่าน
763 302/2561 31 พ.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ประจำปีการศึกษา 2561 งานลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรตามคำสั่ง
757 1125/2561 31 พ.ค. 2561 หนังสือราชการภายใน ขออนุญาตประชุม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรตามรายชื่อที่แนบ
756 1123/2561 31 พ.ค. 2561 หนังสือราชการภายใน ขอเสนอโครงการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญ 1 รหัสวิชา 2000-2001 หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
731 281 28 พ.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
723 มท5305.30/15059/61 28 พ.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก เชิญชวนใช้แอปพิเคชั่น PEA SMART Plus งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
721 287 28 พ.ค. 2561 คำสั่ง มอบหมายให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักการ แม่บ้าน ยาม เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
720 1094 28 พ.ค. 2561 บันทึกข้อความ ขอให้บุคลากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
708 284 25 พ.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
707 283 25 พ.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการซ่อมแซมอาคารห้องพักครู ตามโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
692 1252 24 พ.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก มาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาท มาตรการห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ มาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล 2018 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเรียนที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
691 270 24 พ.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน