นางวรรณภา พ่วงกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ชื่อผู้ประเมิน : นางวรรณภา พ่วงกุล

ปีที่รายงาน : 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Google Drive)


 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแนะแนวของวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  

ผู้วิจัย : นางวรรณภา พ่วงกุล

ปีที่วิจัย : 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Google Drive)