กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ขอเชิญร่างประชาพิจาร์เครื่องอัดไฮดรอลิกส์
  2. ขอเชิญร่างประชาพิจาร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  3. ประกาศร่างประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  4. ประกาศเผยแพร่แผ่นกาารจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่โดมอเนกประสงค์ฯ
  5. NEW คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ2564
  6. NEW เอกสารประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฯ2564
  7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียน นักศึกษา 2564
  8. ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ การซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 ชนิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr