กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑณ์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ..
  2. ประกาศประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย..
  3. ประกาศประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์..
  4. ประการผลผู้ชนะการสอบราคา เครื่องกลึง..
  5. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์...
  6. ประกาศผลการสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า..
  7. ประชาพิจารณ์ ชุดฝึกระบบนิวเมติกส์......
  8. ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดตัตต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์
  9. ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A
  10. ประชาพิจารณ์คุณลักษณะชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr