กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ภารกิจฝึกอบรม
  2. ขออนุญาตประกาศเชิญชวนร่างประชาพิจารณ์รายละเอียด คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
  3. ขออนุญาตประกาศเชิญชวนร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เตาอบ 2 ถาด 2 ระบบ
  4. ประกาศเชิญชวนร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปั้มลม ขนาด 65 ลิตร และตู้เก็บเครื่องมือ 5 ชั้น
  5. ขออนุญาตประกาศเชิญชวนร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องตีไข่ 20 ลิตร
  6. ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัดมลโคจร 18 นิ้ว และพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว
  7. ขอเชิญร่างประชาพิจาร์เครื่องอัดไฮดรอลิกส์
  8. ขอเชิญร่างประชาพิจาร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  9. ประกาศร่างประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  10. ประกาศเผยแพร่แผ่นกาารจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่โดมอเนกประสงค์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr