กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบช่วงล่างรถยนต์ชั้นสูง 07/11/60
  2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องระดับและกล้อง
  3. ประกาศราคากลางโครงการ Fix it center
  4. ร่างประชาพิจารณ์คุณลักษณะกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 09/07/61
  5. ร่างประชาพิจารณ์เครื่องช่วยสอน (ลำโพงเคลื่อนที่)
  6. ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
  7. ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายห้องอินเตอร์เน็ต
  8. ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แท่นอัดไฮดรอลิก 3/10/61
  9. ประกาศการเปิดเผยราคากลางและประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน (5 ตุลาคม 2561)
  10. เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการวิศกรรมทดสอบโครงสร้างและออกแบบภาคพื้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr