กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
  2. ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดจ้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน นักศึกษา
  3. ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์ ร่างเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่2 80 เครื่อง 4/พ.ย./58
  4. (แก้ไข)ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์ ร่างเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่2 80 เครื่อง 24/พ.ย./58
  5. ใหม่!! ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ซอฟแวร์
  6. ร่างประชาพิจารณ์เครื่องกลึงและเครื่องกัดพร้อมอุปกรณ์ 16/พ.ย/59
  7. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบช่วงล่างรถยนต์ชั้นสูง 07/11/60
  8. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องระดับและกล้อง
  9. ประกาศราคากลางโครงการ Fix it center
  10. ร่างประชาพิจารณ์คุณลักษณะกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 09/07/61

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr