กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (08-04-2557)

ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2557

กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ 3 รายการ พร้อมประชาพิจารณ์

กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ 3 รายการ พร้อมประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์

1. ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดมีจอแสดงผลฯ

2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่2

3.ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คุณลักษณะเฉพาะ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
  2. ขอเรียกเชิญประชาพิจารณ์ กำหนดรูปแบบรายการร่างคุณลักษณะชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน
  3. ขอเรียกเชิญประชาพิจารณ์ กำหนดรูปแบบห้องปฏิบัตอการวงจรไฟฟ้า
  4. ขอเรียกเชิญประชาพิจารณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2
  5. ขอเรียกเชิญประชาพิจารณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) รอบ2
  6. ประกาศรับสมัครตัวแทนทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน นักศึกษา
  7. ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
  8. ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดจ้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน นักศึกษา
  9. ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์ ร่างเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่2 80 เครื่อง 4/พ.ย./58
  10. (แก้ไข)ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์ ร่างเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่2 80 เครื่อง 24/พ.ย./58

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr