กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาพิจารณ์ ชุดฝึกระบบนิวเมติกส์......
  2. ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดตัตต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์
  3. ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A
  4. ประชาพิจารณ์คุณลักษณะชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์
  5. ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A
  6. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ
  7. ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (08-04-2557)
  8. ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A (08-04-2557)
  9. ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A
  10. กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ 3 รายการ พร้อมประชาพิจารณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr