กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูรย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูรย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบการประกวดราคาฯ

1.เอกสารประกาศ เรื่องราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บ

3.แบบรูบรายการอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบก

4.ปร.4 ปร.5 แบบรูปรายการรอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้

5.BOQ อาคารศูนย์บ่มเพาะ 1.9 ล้านวก.สว่างแดนดิน(1)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี้ Google Drive

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร 042721991

 

Share

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr