กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ 3 รายการ พร้อมประชาพิจารณ์

  • พิมพ์

กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ 3 รายการ พร้อมประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์

1. ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดมีจอแสดงผลฯ

2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่2

3.ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก