กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-Net ปี2560

  • พิมพ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-Net ปี2560

รายชื่อ ระดับ ปวช.3 สอบวันที่ 16 ธันวาคม 2560

รายชื่อระดับ ปวส.2 สอบวันที่ 17 ธันวาคม 2560

สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560