กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันลอยกระทง ปี55
  2. คำสั่งสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปออร์เซ็นต์
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2555
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาภายใน 56
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูคอมพิวเตอร์
  7. คำสั่งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.สกลนคร
  8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.สกลนคร
  9. คำสั่งคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะนักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษา
  10. คำสั่งกีฬาอาชีวสัมพันธ์ 2557

Page 1 of 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr