กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ใหม่!! ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างหลายตำแหน่ง 6 มิ.ย 59

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาดังนี้

1.สาขาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา

2.สาขาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

3.สาขาแผนกวิชาเครื่องมือกล จำนวน 1 อัตรา

เริ่มรับสมัคร วันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

Share

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประไพศรี วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้บริหารสถานศึกษา

boss2558
นายมงคล เจตินัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

FacebookLogo

youtubelogo

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module