กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

ประมวลผลกิจกรรม เข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 - 30 เมษายน 2556

Share

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

ผู้บริหารสถานศึกษา

boss2558
นายมงคล เจตินัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

FacebookLogo

youtubelogo

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module