กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

ประมวลผลกิจกรรม เข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 - 30 เมษายน 2556

Share

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายการุณย์  นาควิชานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module J25