รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(4)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
76.  สำนักงานทางหลวงชนบทอุดรธานี
307/14 ถ.นิตโย  ต.หนองนาคำ
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-211647
   
77.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
โทร. 043-283192
   
78.  เทศบาลตำบลบงใต้
3  ต.บงใต้   อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-706783
   
79.  บริษัท ช. ชัยภัทย์  
519 ถ.อโศกดินแดง ต.ดินแดง
อ.ดินแดง  จ.กทม. 10400
โทร. 02-6410631-4 , 081-3822160
   
80.  บ. คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
700/313 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-468511
   
81.  หจก.ฐิติอังกูร ดีเวลลอปเมนท์
176/25 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 084-9064912 , 086-1087990
   
82.  ร้านองอาจ อิเล็กทรอนิกส์
315/11 ถ.พรมศิริ ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721860 , 089-5773228
   
83.  บริษัท  ฟรีโกเทค  จำกัด
139/48-49 ถ.เคหะร่มเกล้า ต.มีนบุรี
อ.มีนบุรี  จ.กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-5571191-4 , 02-557-1195
   
84.  บริษัท ไทยนิปปอนด์ รับเบอร์อินดัสทรี จำกัด
789/139 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี  20110
โทร. 038-490258
   
85.   บริษัท พานาโซนิค อิเล็กทริคเวิร์ส
(ไทยแลนด์) จำกัด
106 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-5291671-3
   
86.  บริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม
(ประเทศไทย) จำกัด
700/145  ถ.บางนา-ตราด
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-214218
   
87.  บริษัท ทีทูเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
147/4  ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง  21140
โทร. 088-3300690
   
88.   บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
14/8 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางประกง
อ.บางประกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 038-532000 ต่อ 104
   
89.   บริษัท เอ็นเอชเค สปริง ประเทศไทย
2/3 ถ.บางนาตราด ต.บ่างแก้ว
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7302200
   
90.   บริษัท ซีว่าโลจิสติกส์
138  ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ  จ.กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-8182188
   
91.  หจก. ยูดี แมชชีนเนอรี่
414/2  ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
โทร. 081-7357616
   
92.  บ. แปซิฟิก E.N.G 1996 จำกัด
50/17-18  ถ.วุฒากาศ  ต.บางค้อ
อ.จอมทอง  จ.กทม. 10150
โทร.
   
93.   หจก.วารีเทพสกลนคร
259/12  ถ.นิตโย  ต.พังขว้าง
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร. 086-2561501
   
94.  บริษัท ซี เค ออโต้ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
109/184  ถ.เทพารักษ์  ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 081-4883910
   
95.  บริษัท เวิดแอนด์พี อินเจียเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1526/13 ถ.เทพารักษ์ 10  ต.สำโรง
อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  
โทร. 087-0627941
   
96.   บริษัท เอกะ จำกัด
72/15  ม.1  ต.นาป่า  อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-047961-3
   
97.  บริษัท บางยางเทค จำกัด
16/63  ต.บางพุด  อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี  
โทร. 02-9645301 , 081-9370233
   
98.   บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด
1/8 ม.     ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสภ
จ.ปราจีนบุรี  
โทร. 038-835888
   
99.  บริษัท ทรี พรี ซิชั่น จิกด์แอนด์ดาย จำกัด
17/183  ถ.เทพารักษ์  ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10590
โทร. 02-1746912 , 086-1045136
   
100.   ห้างหุ้นส่วน ฐิติผล ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
1313/18-19 ถ.ศรีนครินทร์  
ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10200
โทร. 02-3857128 , 081-9445016
   

หน้าที่ 1 2 3 4

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์