รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(4)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
76.  สำนักงานทางหลวงชนบทอุดรธานี
307/14 ถ.นิตโย  ต.หนองนาคำ
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-211647
   
77.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
โทร. 043-283192
   
78.  เทศบาลตำบลบงใต้
3  ต.บงใต้   อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-706783
   
79.  บริษัท ช. ชัยภัทย์  
519 ถ.อโศกดินแดง ต.ดินแดง
อ.ดินแดง  จ.กทม. 10400
โทร. 02-6410631-4 , 081-3822160
   
80.  บ. คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
700/313 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-468511
   
81.  หจก.ฐิติอังกูร ดีเวลลอปเมนท์
176/25 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 084-9064912 , 086-1087990
   
82.  ร้านองอาจ อิเล็กทรอนิกส์
315/11 ถ.พรมศิริ ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721860 , 089-5773228
   
83.  บริษัท  ฟรีโกเทค  จำกัด
139/48-49 ถ.เคหะร่มเกล้า ต.มีนบุรี
อ.มีนบุรี  จ.กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-5571191-4 , 02-557-1195
   
84.  บริษัท ไทยนิปปอนด์ รับเบอร์อินดัสทรี จำกัด
789/139 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี  20110
โทร. 038-490258
   
85.   บริษัท พานาโซนิค อิเล็กทริคเวิร์ส
(ไทยแลนด์) จำกัด
106 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-5291671-3
   
86.  บริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม
(ประเทศไทย) จำกัด
700/145  ถ.บางนา-ตราด
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-214218
   
87.  บริษัท ทีทูเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
147/4  ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง  21140
โทร. 088-3300690
   
88.   บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
14/8 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางประกง
อ.บางประกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 038-532000 ต่อ 104
   
89.   บริษัท เอ็นเอชเค สปริง ประเทศไทย
2/3 ถ.บางนาตราด ต.บ่างแก้ว
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7302200
   
90.   บริษัท ซีว่าโลจิสติกส์
138  ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ  จ.กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-8182188
   
91.  หจก. ยูดี แมชชีนเนอรี่
414/2  ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
โทร. 081-7357616
   
92.  บ. แปซิฟิก E.N.G 1996 จำกัด
50/17-18  ถ.วุฒากาศ  ต.บางค้อ
อ.จอมทอง  จ.กทม. 10150
โทร.
   
93.   หจก.วารีเทพสกลนคร
259/12  ถ.นิตโย  ต.พังขว้าง
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร. 086-2561501
   
94.  บริษัท ซี เค ออโต้ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
109/184  ถ.เทพารักษ์  ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 081-4883910
   
95.  บริษัท เวิดแอนด์พี อินเจียเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1526/13 ถ.เทพารักษ์ 10  ต.สำโรง
อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  
โทร. 087-0627941
   
96.   บริษัท เอกะ จำกัด
72/15  ม.1  ต.นาป่า  อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-047961-3
   
97.  บริษัท บางยางเทค จำกัด
16/63  ต.บางพุด  อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี  
โทร. 02-9645301 , 081-9370233
   
98.   บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด
1/8 ม.     ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสภ
จ.ปราจีนบุรี  
โทร. 038-835888
   
99.  บริษัท ทรี พรี ซิชั่น จิกด์แอนด์ดาย จำกัด
17/183  ถ.เทพารักษ์  ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10590
โทร. 02-1746912 , 086-1045136
   
100.   ห้างหุ้นส่วน ฐิติผล ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
1313/18-19 ถ.ศรีนครินทร์  
ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10200
โทร. 02-3857128 , 081-9445016
   

หน้าที่ 1 2 3 4

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์