รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(3)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
51.  บ. Juntima Solution System
844/1 ม.11 ถ.ศรีสว่าง ต.สว่างฯ
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 090-4078797
   
52.  เทศบาลตำบลบงใต้
3  ต.บงใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-706783
   
53. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
919  ถ.นิตโย  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721611
   
54.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ
สาขาเจริญศิลป์
620 ถ.สว่าง-นาบัว  ต.เจริญศิลป์
อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-709050
   
55.  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างฯ
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721493
   
56.  บ. ขาว-ดำ ชลบุรี จำกัด
19/2 ม.8  ต.หนองรี  อ.เมือง
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-379345
   
57. บ. สกลเจริญศรี (2003) จำกัด
261 ถ.สกล-อุดร ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-737171 , 084-9345558
   
58. บ. มิตซูสว่างแดนดิน จำกัด
333 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-722118 , 081-2602877
 
   
59.  บ. เอส.ซี. ออโต้เทค จำกัด
93/9 ถ.บ้านสามัคคี  ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-204975-6 , 042-342379
   
60.  บ. อุดรออโต้ซิตี้ จำกัด
499  ถ.รอบเมือง  ต.หนองขอนกว้าง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-292884-888
   
61.  บ. มิตซู ชาญสกลนคร
343 ถ.สกล-กาฬสินธุ์  ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  47000
โทร. 085-6479015 , 088-5851782
   
62.  บ. พิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์ จำกัด
(สาขาสว่างแดนดิน)
233 ม.8 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721733
   
63.  หจก. คูโบต้า ปิติแทรกเตอร์
282 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-776993 , 081-3977256
   
64.  บ. ชาญออโต้คาร์ จำกัด
999/1 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-737111-2 , 081-17508575
   
65.  ร้าน ที เอ อิเล็กทรอนิกส์
456/11 ถ.พาลานุกุล  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 086-8503840
   
66. ร้านขวัญชัยการไฟฟ้า
932 ม.12 ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 087-2230505
   
67.  บริษัท SSN อินจิเนียริ่ง
3 ถ.ลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ
แขวงคลองชัน  จ.กทม.  10240
โทร. 02-3760132 , 081-8428797
   
68. บ. ฮูทามากิ ฟิลม์ ไทยแลนด์
1/28 ถ.พระราม2 ต.ท่าทราย
อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000
โทร. 034-403000
 
   
69.  ร้านสว่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
102/11  ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 081-6619247
   
70.  ร้านบุญยืน อิเล็กทรอนิกส์
75/2 ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 084-8878789
   
 71. บ. โตชิบา แคร์เรียล
ต.บางกระดี่  อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
โทร.
 
   
72.  ร้านตาลโกนอิเล็กทรอนิกส์
103  ต.ตาลโกน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47240
โทร. 087-8520118
   
73. บ. แกรนด์ ลีฟวิง เฮาส์
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 089-7630011
 
   
74.
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  
90/22-25 ถ.สาทรเหนือ ต.บางรัก
อ.สีลม  จ.กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-6367788
   
75. แขวงการทางสกลนครที่ 2
ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721807
 
   

หน้าที่ 1 2 3 4

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์