รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(2)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง
1 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง
จ.สกลนคร 47140
โทร.
 
   
27. เซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 1412 พัทยาใต้
150/75 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทร.
   
28. บ. ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1945-1947 ถ.พระราม4 ต.ปทุมวัน
อ.ลุมพินี จ.กรุงเทพฯ 10330
โทร.
   
29. นีโอ เน็ตเวิร์ค จำกัด
261/95 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี
อ.บางกอกน้อย จ.กทม.  10700
โทร. 02-8667818 , 089-8765189
   
30. บริษัท พี อาร์ มอเตอร์ จำกัด
93 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  47100
โทร. 042-721775
   
31. เทศบาลตำบลโคกสี
405 ต.โคกสี  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-776060
   
32. บริษัท Mainboardservice
99 ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 089-7132932
   
33.  ที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
ถ.สามัคคี  อ.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721807
   
34. แขวงการทางสกลนครที่ 2 สาขาสว่างฯ
ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721807
 
   
35.  สนง. ขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างฯ
834/11 ถ.สีห์พนม  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721245
   
36. สำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร (สว่าง)
ถ.สีห์พนม  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-722147
   
37. หจก. ยิ่งเจริญ ไอที เซ็นเตอร์
1064 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-737123 , 088-4688889
  
   
38. ร้าน ยิ่งเจริญ สหคอมพิวเตอร์
ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร.
 
   
39.  ร้านสมบูรณ์คอมพิวเตอร์
475 ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-709224 , 088-5494685
   
40. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
447/3  ต.ค้อใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
 
   
41. ร้านเจริญศิลป์คอมพิวเตอร์
63  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-0062710
   
42.  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
148 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290
โทร. 042-709225
   
43. บ. รุ่งเรือง อินเตอร์สว่างแดนดิน จก.
505 ม.11 ถ.นิตโย  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721045
 
   
44.  บ. ชาญออโต้คาร์ จำกัด
999/1 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-737111 , 085-6452323
   
45.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างฯ
291/11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
 46. สถานีอนามัยตำบลโคกศิลา
200 ต.โคกศิลา  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290
โทร. 042-981198
 
   
47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านโพนสวาง
ต.หนองผึ้ง  อ.พังโคน
จ.สกลนคร  47160
โทร. 083-3284748
   
48. โรงแรมเจริญโฮเต็ล
549 ถ.โพศรี  ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-248155 , 087-8536046
 
   
49.  สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว
53 ต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร 47190
โทร. 042-786028
   
50.  สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
50 ถ.สว่าง-นาบัว  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร.
   

หน้าที่ 1 2 3 4

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์