รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่1

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
1. บ. ทีเอ็นเค วาล์ว แอนด์เซอร์วิส
64/9 ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 038-692326 , 081-4361094
   
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สว่างแดนดิน
145/1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
3. ที่ทำการอำเภอสว่างแดนดิน
ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721151
   
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างฯ
291/11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
5. บ. ถุงเท้าไทย จำกัด
29/1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 086-6628900
   
6. สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
(สาขาสว่างแดนดิน)
834/11 ถ.สีห์พนม  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 080-7654280
   
7. บ. เอส แอล อาร์ ที จำกัด
277/3  ถ.ฑีฆนานนท์ ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 085-4848810
   
8. บ.คัทซูชิกะ ประเทศไทย จำกัด
88/1  ต.หอมสิล  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  24180
โทร.
   
9. เทศบาลตำบลโคกสี
ต.โคกสี  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
10. บ. บีวีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
46 ม.3 ถ.บ้านคลองใหม่-บางควาย
แขวงหนองจอก เขตบางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา  24130
โทร. 038-8578585
   
11. บ. ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ  จ.กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-7339071-4
   
12. บ. สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จำกัด
6/11 ต.ไชยวาน  อ.ไชยวาน
จ.อุดรธานี   41290
โทร. 042-265351
   
13. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
447/3  ต.ค้อใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
14. ไปรษณีย์สว่างแดนดิน
ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขานาสมบูรณ์
ต.ค้อใต้   อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
16. บ. ฟอร์ด สาขาสว่างแดนดิน
ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
17. บ. ซูมิโตโม อิเล็กตริกไวริ่งซีสเต็มส์
60/2 ต.มาบยางพร  อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง  21140
โทร.
   
18. บ. ที เอ็น เค วาลัว แอนด์เซอร์วิส
64/9 ถ.เทอดไทยมุสลิม  ต.มาบตาพุด
อ.เมือง  จ.ระยอง  21150
โทร. 038-692326 , 081-4361094
   
19. ธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน
ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721065
   
20. เทศบาลตำบลบงใต้
3 ต.บงใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
 21. บ. คินเบน ซับพลาย จำกัด
355/4  ต.แพรกศา  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ  10280
โทร. 02-7093868 , 02-3240949
   
 22. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
447 ถ.นิตโย  ต.ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติอังกูร ดีเวลลอปเม้นท์
176/25  ต.ท่าตูม  อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี  25140
โทร. 084-9064912 , 086-1087990
   
24. องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี
ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร 47190
โทร. 042-786147
   
25. องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
1 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-705575
   

หน้าที่ 1 2 3 4

รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(2)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง
1 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง
จ.สกลนคร 47140
โทร.
 
   
27. เซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 1412 พัทยาใต้
150/75 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทร.
   
28. บ. ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1945-1947 ถ.พระราม4 ต.ปทุมวัน
อ.ลุมพินี จ.กรุงเทพฯ 10330
โทร.
   
29. นีโอ เน็ตเวิร์ค จำกัด
261/95 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี
อ.บางกอกน้อย จ.กทม.  10700
โทร. 02-8667818 , 089-8765189
   
30. บริษัท พี อาร์ มอเตอร์ จำกัด
93 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  47100
โทร. 042-721775
   
31. เทศบาลตำบลโคกสี
405 ต.โคกสี  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-776060
   
32. บริษัท Mainboardservice
99 ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 089-7132932
   
33.  ที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
ถ.สามัคคี  อ.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721807
   
34. แขวงการทางสกลนครที่ 2 สาขาสว่างฯ
ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721807
 
   
35.  สนง. ขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างฯ
834/11 ถ.สีห์พนม  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721245
   
36. สำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร (สว่าง)
ถ.สีห์พนม  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-722147
   
37. หจก. ยิ่งเจริญ ไอที เซ็นเตอร์
1064 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-737123 , 088-4688889
  
   
38. ร้าน ยิ่งเจริญ สหคอมพิวเตอร์
ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร.
 
   
39.  ร้านสมบูรณ์คอมพิวเตอร์
475 ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-709224 , 088-5494685
   
40. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
447/3  ต.ค้อใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
 
   
41. ร้านเจริญศิลป์คอมพิวเตอร์
63  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-0062710
   
42.  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
148 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290
โทร. 042-709225
   
43. บ. รุ่งเรือง อินเตอร์สว่างแดนดิน จก.
505 ม.11 ถ.นิตโย  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721045
 
   
44.  บ. ชาญออโต้คาร์ จำกัด
999/1 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-737111 , 085-6452323
   
45.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างฯ
291/11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
 46. สถานีอนามัยตำบลโคกศิลา
200 ต.โคกศิลา  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290
โทร. 042-981198
 
   
47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านโพนสวาง
ต.หนองผึ้ง  อ.พังโคน
จ.สกลนคร  47160
โทร. 083-3284748
   
48. โรงแรมเจริญโฮเต็ล
549 ถ.โพศรี  ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-248155 , 087-8536046
 
   
49.  สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว
53 ต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร 47190
โทร. 042-786028
   
50.  สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
50 ถ.สว่าง-นาบัว  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร.
   

หน้าที่ 1 2 3 4

รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(4)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
76.  สำนักงานทางหลวงชนบทอุดรธานี
307/14 ถ.นิตโย  ต.หนองนาคำ
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-211647
   
77.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
โทร. 043-283192
   
78.  เทศบาลตำบลบงใต้
3  ต.บงใต้   อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-706783
   
79.  บริษัท ช. ชัยภัทย์  
519 ถ.อโศกดินแดง ต.ดินแดง
อ.ดินแดง  จ.กทม. 10400
โทร. 02-6410631-4 , 081-3822160
   
80.  บ. คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
700/313 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-468511
   
81.  หจก.ฐิติอังกูร ดีเวลลอปเมนท์
176/25 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 084-9064912 , 086-1087990
   
82.  ร้านองอาจ อิเล็กทรอนิกส์
315/11 ถ.พรมศิริ ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721860 , 089-5773228
   
83.  บริษัท  ฟรีโกเทค  จำกัด
139/48-49 ถ.เคหะร่มเกล้า ต.มีนบุรี
อ.มีนบุรี  จ.กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-5571191-4 , 02-557-1195
   
84.  บริษัท ไทยนิปปอนด์ รับเบอร์อินดัสทรี จำกัด
789/139 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี  20110
โทร. 038-490258
   
85.   บริษัท พานาโซนิค อิเล็กทริคเวิร์ส
(ไทยแลนด์) จำกัด
106 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-5291671-3
   
86.  บริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม
(ประเทศไทย) จำกัด
700/145  ถ.บางนา-ตราด
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-214218
   
87.  บริษัท ทีทูเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
147/4  ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง  21140
โทร. 088-3300690
   
88.   บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
14/8 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางประกง
อ.บางประกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 038-532000 ต่อ 104
   
89.   บริษัท เอ็นเอชเค สปริง ประเทศไทย
2/3 ถ.บางนาตราด ต.บ่างแก้ว
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7302200
   
90.   บริษัท ซีว่าโลจิสติกส์
138  ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ  จ.กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-8182188
   
91.  หจก. ยูดี แมชชีนเนอรี่
414/2  ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
โทร. 081-7357616
   
92.  บ. แปซิฟิก E.N.G 1996 จำกัด
50/17-18  ถ.วุฒากาศ  ต.บางค้อ
อ.จอมทอง  จ.กทม. 10150
โทร.
   
93.   หจก.วารีเทพสกลนคร
259/12  ถ.นิตโย  ต.พังขว้าง
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร. 086-2561501
   
94.  บริษัท ซี เค ออโต้ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
109/184  ถ.เทพารักษ์  ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 081-4883910
   
95.  บริษัท เวิดแอนด์พี อินเจียเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1526/13 ถ.เทพารักษ์ 10  ต.สำโรง
อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  
โทร. 087-0627941
   
96.   บริษัท เอกะ จำกัด
72/15  ม.1  ต.นาป่า  อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-047961-3
   
97.  บริษัท บางยางเทค จำกัด
16/63  ต.บางพุด  อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี  
โทร. 02-9645301 , 081-9370233
   
98.   บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด
1/8 ม.     ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสภ
จ.ปราจีนบุรี  
โทร. 038-835888
   
99.  บริษัท ทรี พรี ซิชั่น จิกด์แอนด์ดาย จำกัด
17/183  ถ.เทพารักษ์  ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10590
โทร. 02-1746912 , 086-1045136
   
100.   ห้างหุ้นส่วน ฐิติผล ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
1313/18-19 ถ.ศรีนครินทร์  
ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10200
โทร. 02-3857128 , 081-9445016
   

หน้าที่ 1 2 3 4

รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(3)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
51.  บ. Juntima Solution System
844/1 ม.11 ถ.ศรีสว่าง ต.สว่างฯ
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 090-4078797
   
52.  เทศบาลตำบลบงใต้
3  ต.บงใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-706783
   
53. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
919  ถ.นิตโย  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721611
   
54.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ
สาขาเจริญศิลป์
620 ถ.สว่าง-นาบัว  ต.เจริญศิลป์
อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-709050
   
55.  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างฯ
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721493
   
56.  บ. ขาว-ดำ ชลบุรี จำกัด
19/2 ม.8  ต.หนองรี  อ.เมือง
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-379345
   
57. บ. สกลเจริญศรี (2003) จำกัด
261 ถ.สกล-อุดร ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-737171 , 084-9345558
   
58. บ. มิตซูสว่างแดนดิน จำกัด
333 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-722118 , 081-2602877
 
   
59.  บ. เอส.ซี. ออโต้เทค จำกัด
93/9 ถ.บ้านสามัคคี  ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-204975-6 , 042-342379
   
60.  บ. อุดรออโต้ซิตี้ จำกัด
499  ถ.รอบเมือง  ต.หนองขอนกว้าง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-292884-888
   
61.  บ. มิตซู ชาญสกลนคร
343 ถ.สกล-กาฬสินธุ์  ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  47000
โทร. 085-6479015 , 088-5851782
   
62.  บ. พิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์ จำกัด
(สาขาสว่างแดนดิน)
233 ม.8 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721733
   
63.  หจก. คูโบต้า ปิติแทรกเตอร์
282 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-776993 , 081-3977256
   
64.  บ. ชาญออโต้คาร์ จำกัด
999/1 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-737111-2 , 081-17508575
   
65.  ร้าน ที เอ อิเล็กทรอนิกส์
456/11 ถ.พาลานุกุล  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 086-8503840
   
66. ร้านขวัญชัยการไฟฟ้า
932 ม.12 ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 087-2230505
   
67.  บริษัท SSN อินจิเนียริ่ง
3 ถ.ลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ
แขวงคลองชัน  จ.กทม.  10240
โทร. 02-3760132 , 081-8428797
   
68. บ. ฮูทามากิ ฟิลม์ ไทยแลนด์
1/28 ถ.พระราม2 ต.ท่าทราย
อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000
โทร. 034-403000
 
   
69.  ร้านสว่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
102/11  ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 081-6619247
   
70.  ร้านบุญยืน อิเล็กทรอนิกส์
75/2 ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 084-8878789
   
 71. บ. โตชิบา แคร์เรียล
ต.บางกระดี่  อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
โทร.
 
   
72.  ร้านตาลโกนอิเล็กทรอนิกส์
103  ต.ตาลโกน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47240
โทร. 087-8520118
   
73. บ. แกรนด์ ลีฟวิง เฮาส์
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 089-7630011
 
   
74.
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  
90/22-25 ถ.สาทรเหนือ ต.บางรัก
อ.สีลม  จ.กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-6367788
   
75. แขวงการทางสกลนครที่ 2
ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721807
 
   

หน้าที่ 1 2 3 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์