รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่1

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
1. บ. ทีเอ็นเค วาล์ว แอนด์เซอร์วิส
64/9 ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 038-692326 , 081-4361094
   
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สว่างแดนดิน
145/1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
3. ที่ทำการอำเภอสว่างแดนดิน
ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721151
   
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างฯ
291/11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
5. บ. ถุงเท้าไทย จำกัด
29/1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 086-6628900
   
6. สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
(สาขาสว่างแดนดิน)
834/11 ถ.สีห์พนม  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 080-7654280
   
7. บ. เอส แอล อาร์ ที จำกัด
277/3  ถ.ฑีฆนานนท์ ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 085-4848810
   
8. บ.คัทซูชิกะ ประเทศไทย จำกัด
88/1  ต.หอมสิล  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  24180
โทร.
   
9. เทศบาลตำบลโคกสี
ต.โคกสี  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
10. บ. บีวีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
46 ม.3 ถ.บ้านคลองใหม่-บางควาย
แขวงหนองจอก เขตบางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา  24130
โทร. 038-8578585
   
11. บ. ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ  จ.กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-7339071-4
   
12. บ. สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จำกัด
6/11 ต.ไชยวาน  อ.ไชยวาน
จ.อุดรธานี   41290
โทร. 042-265351
   
13. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
447/3  ต.ค้อใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
14. ไปรษณีย์สว่างแดนดิน
ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขานาสมบูรณ์
ต.ค้อใต้   อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
16. บ. ฟอร์ด สาขาสว่างแดนดิน
ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
17. บ. ซูมิโตโม อิเล็กตริกไวริ่งซีสเต็มส์
60/2 ต.มาบยางพร  อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง  21140
โทร.
   
18. บ. ที เอ็น เค วาลัว แอนด์เซอร์วิส
64/9 ถ.เทอดไทยมุสลิม  ต.มาบตาพุด
อ.เมือง  จ.ระยอง  21150
โทร. 038-692326 , 081-4361094
   
19. ธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน
ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721065
   
20. เทศบาลตำบลบงใต้
3 ต.บงใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
   
 21. บ. คินเบน ซับพลาย จำกัด
355/4  ต.แพรกศา  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ  10280
โทร. 02-7093868 , 02-3240949
   
 22. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
447 ถ.นิตโย  ต.ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติอังกูร ดีเวลลอปเม้นท์
176/25  ต.ท่าตูม  อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี  25140
โทร. 084-9064912 , 086-1087990
   
24. องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี
ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร 47190
โทร. 042-786147
   
25. องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
1 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-705575
   

หน้าที่ 1 2 3 4

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์