จำนวนผู้เข้าชม

ผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ | ความรับชอบในการปฏิบัติหน้าที่ | ผลงานต่างที่เกี่ยวข้อง

<center>

นางประไพศรี วงศ์ปรีดี ตำแหน่ง ครู คศ.2 หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

หน่วยงานในสังกัด วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ที่อยู่ 784 หมู่ 11 ถ.อุดรมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

:: ผลงานทางวิชาการ ::


ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่
1
ผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่
2
ความรับชอบในการปฏิบัติหน้าที่1
3
ความรับชอบในการปฏิบัติหน้าที่2
4
ความรับชอบในการปฏิบัติหน้าที่3
5
การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
6
ผลงานต่างที่เกี่ยวข้อง