• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
56 13 มี.ค. 2555 ประกาศ สถิติผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา2554
55 13 มี.ค. 2555 ประกาศ ตารางการใช้ห้องอินเตอร์เน็ต ปี 2554 เทอม 2
53 13 มี.ค. 2555 ประกาศ ตารางการใช้ห้องอินเตอร์เน็ต ปี 2554 เทอม 1
52 004 9 ก.พ. 2555 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวสัมพันธ์ ด่วน
47 13 ธ.ค. 2554 ประกาศ ตารางนำนักเรียน นักศึกษาเข้ากรอทข้อมูลศูนย์กำลังคน ปี54
46 481/2554 13 ธ.ค. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำลังคน ด่วนที่สุด ผู้ดูแลระบบ บุคลากรทุกท่าน
44 472/2554 1 ธ.ค. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาภายใน (นายฮ้อยทมิฬเกมส์ ครั้งที่ 17 ) ดูดูแลระบบ บุคลากรทุกท่าน
43 452/2554 29 พ.ย. 2554 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2555 ด่วนมาก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ บุคลากรทุกท่าน
39 พิเศษ 19 ต.ค. 2554 ประกาศ ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ใช้ IDM โหลดนะครับ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
38 พิเศษ 19 ต.ค. 2554 ประกาศ ตัวอย่าง ระบบควบคุมภายในฝ่ายแผน ใช้ IDM โหลดนะครับ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
31 17 ต.ค. 2554 ประกาศ รายงานเชิงประจักษ์ ด่วน ไฟล์ office 97-2003 ผู้ดูแลระบบ
26 3 ต.ค. 2554 ประกาศ ตัวอย่าง รายงานเชิงประจักษ์ ด่วน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
25 3 ต.ค. 2554 ประกาศ รายงานเชิงประจักษ์ ด่วน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
15 20 ก.ค. 2554 ประกาศ เปลี่ยนระบบการแจ้งหนังสือราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
2 251/2554 9 ก.ค. 2554 ประกาศ คำสั่งประกันแผนกวิชาการขาย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/8
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน