• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
89 21 มิ.ย. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านเทคนิคและประเมินนักกีฬา ด่วนที่สุด
88 82/2556 21 มิ.ย. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา ด่วนมาก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ครูที่ปรึกษา
87 พิเศษ 17 มิ.ย. 2556 หนังสือราชการภายใน ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2556 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
86 10 14 มิ.ย. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2556 ด่วน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ทุกคน
85 ฝบ 10/2556 14 มิ.ย. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2556 ด่วน งานบริหารฯ บุคลากรทุกคน
84 171/2556 29 พ.ค. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
83 176/2556 29 พ.ค. 2556 คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการ งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
80 464/2556 12 มี.ค. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
78 พิเศษ 12 มี.ค. 2556 ประกาศ การเข้าใช้งานระบบ webonlineintra ด่วน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี
77 077/2556 21 ก.พ. 2556 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อศจ.สกลนคร ครั้งที่ 8 งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
73 พิเศษ 7 ก.พ. 2556 ประกาศ ทดสอบ ด่วน
72 030/2556 6 ก.พ. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวสัมพันธ์ ปี56 ผู้ดูแลระบบ บุคลากรทุนท่าน
71 432/2555 6 ก.พ. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันลอยกระทง ปี55 ด่วน ผู้ดูแลระบบ บุคลากรทุนท่าน
67 166 31 ม.ค. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
66 พิเศษ 31 ม.ค. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ด่วน งานบริหาร บุคลากรทุกท่าน
64 พิเศษ 24 ต.ค. 2555 ประกาศ สัญญาณ WIFI SIC ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
63 398/2555 19 ต.ค. 2555 คำสั่ง คำสั่งสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปออร์เซ็นต์ ด่วน งานกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง
59 410/2555 19 ต.ค. 2555 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2555 ด่วนมาก งานกิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
58 พิเศษ 27 ส.ค. 2555 ประกาศ รายงานเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา2555 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบตามวัดชี้วัดฯ
57 ฝผ.ศส.พิเศษ 22 มี.ค. 2555 ประกาศ แบบจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน