• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
159 432/2558 19 ต.ค. 2558 คำสั่ง คำสั่งกีฬาสีภายใน นายฮ้อยทมิฬ ครั้งที่ 21 ปี 2558 ด่วน
151 183/2558 22 พ.ค. 2558 คำสั่ง คำสั่งกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับ อศจ.สกลนคร ปี 2558 ด่วนมาก งานศูนย์ข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
150 525 18 พ.ค. 2558 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
149 พิเศษ/2558 19 มี.ค. 2558 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ด่วน งานบริหารงานทั่้วไป บุคลากรทุกคน
148 พิเศษ/2558 19 มี.ค. 2558 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ด่วน งานบริหารงานทั่้วไป บุคลากรทุกคน
147 048/2558 11 ก.พ. 2558 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมฯ ด่วน งานศูนย์ข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
146 580/2557 25 พ.ย. 2557 คำสั่งกีฬาสีภายใน นายฮ้อยทมิฬ ครั้งที่ 20 ปี 2557 งานกิจกรรม ทุกท่านท่ี่เกี่ยวข้อง
145 พิเศษ/2557 4 พ.ย. 2557 รายงานการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
142 528 14 พ.ค. 2557 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
141 528 14 พ.ค. 2557 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
140 158/2557 12 พ.ค. 2557 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ฝ่ายวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง
139 158/2557 12 พ.ค. 2557 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ฝ่ายวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง
138 45/2557 22 ก.พ. 2557 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวสัมพันธ์ สกลนคร ด่วนมาก งานกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
137 พิเศษ/2556 18 ธ.ค. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 5/2556 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
136 2313 18 ธ.ค. 2556 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
135 003 30 พ.ย. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการแข่งทักษะวิชาชีพระดับภาคฯ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
134 002 30 พ.ย. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ ระดับภาคฯ ด่วนที่สุด งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
133 080/2556 30 พ.ย. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด่วนที่สุด งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
130 037/2556 18 พ.ย. 2556 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.สกลนคร ด่วนที่สุด วก.สว่างแดนดิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง อศจ.สกลนคร
129 036/2556 18 พ.ย. 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด วก.สว่างแดนดิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง อศจ.สกลนคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน