• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
200 ศธ 0601/1845 14 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก แนงทางปฏิบัติในการส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย ด่วน วิทยาลัยฯ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
199 475 14 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายใน รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาลัยฯ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
198 442 14 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของคณะครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
197 645 14 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก การลงพื้นที่เร่งรัดติดตามงบประมาณของคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 ด่วน สำนักนโยบายและแผนฯ สถานศึกษา
196 630 13 มี.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
184 036 8 ม.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฝึกซ้อมเครื่องร่อนเดินตาม ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
183 019 8 ม.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
182 009 8 ม.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก แจ้งข้อแนะนำในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
181 ศธ 0625.3/983 12 ธ.ค. 2560 หนังสือราชการภายนอก สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรทุกท่าน
179 1470/2560 20 พ.ย. 2560 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3/2560 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
178 528 18 พ.ค. 2560 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ด่วน วก.สว่างแดนดิน บุคลากรทุกท่าน
174 1826 3 พ.ย. 2559 หนังสือราชการภายใน รายงานการประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3/2559 ด่วน งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกคน
173 พิเศษ/2559 1 ก.ค. 2559 บันทึกข้อความ รายงานการประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2559 ด่วนที่สุด งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
172 194/2559 6 มิ.ย. 2559 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู 2559 งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
171 167/2559 19 พ.ค. 2559 คำสั่ง คำสั่งที่ 167/2559 เวรประจำหน้าประตูวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 1/2559 ด่วนที่สุด งานกิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
170 พิเศษ/2559 17 พ.ค. 2559 บันทึกข้อความ เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ด่วนมาก งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
169 077/2559 29 ก.พ. 2559 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาฯ2559 งานกิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
168 พิเศษ/2558 25 ก.พ. 2559 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด งานบริหารฯ ทุกท่าน
167 051/2559 15 ก.พ. 2559 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วน ฝ่ายวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
163 004/2559 11 ก.พ. 2559 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ(ติว) V-NET 59 ด่วนที่สุด งานศูนย์ข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน