วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม "น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย โดยวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือ “วันเลิกทาส”
ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทย
"น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕"
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน


พิมพ์