ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) #รอบโควตา (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566
#รับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2565
ใบสมัครโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : https://drive.google.com/.../1RjFf4aSAZ3qWR5pnwed.../view...
ใบสมัครโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : https://drive.google.com/.../1jMumQnCJbA1SHF9eWWK.../view...
ใบสมัครโควตาหลักสูตรทวิภาคี (ปวส.) : https://drive.google.com/.../1bUnlfgJ9axuq4nyiwdZ.../view...
 
 
 
 
 
 
 
 

 


พิมพ์