วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

 เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ อศจ.สกลนคร ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความพูดว่า "N TECHNICAL C ะชุมห้ ทราย 2 ഉു"

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ อศจ.สกลนคร

ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยเทค ลนคร AKONNAKHON TECHNICAL COLLEGE ห้องประชุมห้ "ทราย 2"

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม


พิมพ์