ประกาศผลการเรียน 0 และ ม.ส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านระบบ ศธ.02


พิมพ์