กำหนดวันลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

#ผ่านระบบ ศธ.02 ลิงค์เว็บไซต์ : https://std2018.vec.go.th/web/


พิมพ์